Auteursrechten en gebruiksvoorwaarden (disclaimer)


De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is Ingenieurs- en Adviesburo de Wilde B.V. niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Ingenieurs- en Adviesburo de Wilde B.V.. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de Ingenieurs- en Adviesburo de Wilde B.V.  website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Ingenieurs- en Adviesburo de Wilde B.V.. Voor de inhoud van deze informatie is Ingenieurs- en Adviesburo de Wilde B.V.  niet aansprakelijk.
"Ingenieurs- en Adviesburo de Wilde B.V.", logo's (en alle mogelijke combinaties van voorgaande logo's), product namen, briefhoofden, voetnoten, iconen zijn merknamen/handelsmerken en/of geregistreerde merknamen/handelsmerken van Ingenieurs- en Adviesburo de Wilde B.V.. Alle andere genoemde product namen en/of merken behoren toe aan desbetreffende eigenaren.

Het Nederlandse recht is van toepassing en de rechtbank in Amsterdam (Nederland) is bevoegd.
Als u niet helemaal tevreden bent over de op de site opgenomen informatie, onze diensten of om andere redenen opmerkingen heeft over deze site, verzoeken wij u ons dat te laten weten.

Als u wilt reageren kunt u mailen naar info@dewilde.nu